Menu Zamknij

Stowarzyszenie

PTPR ma być odpowiedzią na zmiany, jakie dzieją się na naszych oczach w polskim ratownictwie medycznym; jednej z nielicznych dziedzin, w których rozwój jest tak dynamiczny. Ratownictwo medyczne jest motorem rozwoju, ale również czerpie z doświadczeń wielu pokrewnych dziedzin medycyny. Wymusza ono ścisłą, interdyscyplinarną, partnerską współpracę, nie tylko pomiędzy zawodami medycznymi, często działa na krawędzi profesjonalizmu, emocji, presji czasu, racjonalizmu, wiedzy naukowej, doświadczenia, improwizacji, tradycji, nowoczesności; między nadzieją a tragedią, wygraną a porażką.

Dzisiejsze ratownictwo to nauka i samodzielna dyscyplina medyczna – dyscyplina, która stawia najwyższe wymagania. Poziom zaawansowania, skuteczności i efektywności ratownictwa jest barometrem rozwoju społeczno – gospodarczego danego kraju. Sprawne ratownictwo to partnerska współpraca wszystkich podmiotów, od lekarzy specjalistów, przez pielęgniarki, ratowników medycznych, radiologów, krwiodawstwo, diagnostykę laboratoryjną, po strażaków ochotników będących na miejscu zdarzenia. Dziś nikt nie wyobraża już sobie ratownictwa bez Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, dobrze wyposażonych nowoczesnych ambulansów, współpracy ze śmigłowcem ratunkowym, Strażą Pożarną, organizacjami ochotniczymi. Aby osiągnąć końcowy sukces, konieczna jest spójność w działaniu wszystkich ogniw łańcucha ratowniczego. A jeszcze nie tak dawno…

Jednak czerpiąc z tego co za nami, musimy kształtować to na co mamy wpływ aktualnie i tworzyć to, co będzie niebawem. Pielęgniarki i Pielęgniarze byli i są związani z ratownictwem od początku, zanim termin „ratownictwo”powstał i stał się powszechnie używany. Uważamy że należy wydobywać wiedzę, doświadczenie i umiejętności osób, które są związane z ratownictwem od wielu lat.

Pielęgniarstwo jest wpisane w walkę o pacjenta w stanie zagrożenia życia. Jest ono samodzielnym, autonomicznym zawodem – jednak ściśle współpracującym ze wszystkim podmiotami i ogniwami systemu. Na naszych oczach, jak w filmie oglądanym w przyspieszonym tempie zachodzą zmiany nie obserwowane nigdy wcześniej. Pielęgniarki studiują, piszą prace i uzyskują tytuły naukowe, kończą kolejne specjalizacje. Dostępność wiedzy, współpraca z bliźniaczymi towarzystwami zagranicznymi, wreszcie własne doświadczenia z pracy w innych krajach to czynniki tworzące nową grupę opartą na samoświadomości, wiedzy i doświadczeniu. Te nowe zjawiska wymagają wyraźnej odpowiedzi. Bardzo dużo elementów uległo zmianie, są wśród nich sprawy pozytywne jak i negatywne; znamy je wszyscy, ale najważniejsze jest to, że dużo jeszcze przed nami do zrealizowania. Pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w ratownictwie medycznym muszą podjąć wysiłek badań naukowych, opracowywania wytycznych, współtworzenia i organizacji od lokalnych jednostek i podmiotów ratowniczych; przez edukację w różnych formach i poziomach, po tworzenie prawa sprzyjającego pracy i rozwojowi zawodu. Należy powiedzieć wprost – nie ma ratownictwa medycznego bez nowoczesnego pielęgniarstwa ratunkowego.

Wiele osób od kilku lat kierując się tą świadomością poszukiwało właściwej formuły. Mamy nadzieje że tworząc w Polsce nową organizację, która ma skupiać wokół siebie pielęgniarki pracujące w ratownictwie medycznym – Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego – będziemy mogli sprawnie, efektywnie i merytorycznie współtworzyć ratownictwo.

Zapraszamy zatem do aktywnego działania jak największą liczbę ośrodków w Polsce. W naszym zamyśle PTPRma formułę otwartą, tzn. otwartą na pomysły, inicjatywy, aktywności członków, które będą nas doprowadzać do celu. Chcemy aby PTPR był tworzony „od dołu”, poprzez aktywność jego członków.

Do PTPR zapraszamy również dyspozytorów medycznych w ramach samodzielnej sekcji. Wielu z nich posiada wykształcenie pielęgniarskie, ale ważniejsze jest to, że jest to kolejny zawód autonomiczny, ogniwo systemu ratownictwa, które wpływa na zwiększenie szans przeżycia poszkodowanych.

Jesteśmy przekonani że tylko rzeczową, merytoryczną rozmową i dialogiem jesteśmy w stanie tworzyć razem ratownictwo, jakie jest możliwe i osiągalne w Polsce – na najwyższym światowym poziomie.

W imieniu Komitetu Założycielskiego, Zarządu PTPR zapraszam wszystkich którzy chcą tworzyć naszą organizację.

Marek Maślanka – Prezes Zarządu